JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE


  1. Uvedené ceny osobních tréninků nezahrnují vstupné do fitness centra pro klienta.
  2. Dohodnutý trénink lze zrušit nejpozději 24 hodin před jeho zahájením. V jiném případě je klient povinen tréninkovou lekci uhradit stejně, jako kdyby řádně proběhla. Pozdější zrušení je možné omluvit pouze ze závažných důvodů.

  3. Dlouhodobou spoluprací, uvedenou v ceníku, se rozumí zakoupení poukazu nejméně na 10 tréninkových lekcí

  4. Každý klient trénuje na vlastní nebezpečí a je proto nezbytné, aby před započetím tréninku zvážil svůj zdravotní stav a poradil se o vhodnosti tréninku se svým lékařem. Trenér za případnou zdravotní újmu klienta nenese odpovědnost.

  5. Veškeré platby je třeba hradit předem na účet: 123-7686530277/0100

  6. Úhradou peněz na výše uvedený účet klient zároveň stvrzuje, že se seznámil s podmínkami spolupráce a bez výhrad s nimi souhlasí.

ČLÁNKY