en-VÝŽIVA SPORTOVCŮ

07/03/2023

Pomůžu zlepšit Váš jídelníček a životní styl

Jak zlepšit svůj výkon?

Výkon sportovce, i to jak daleko se může ve své sportovní disciplíně dostat, je ovlivněno několika faktory. Některé jsou neovlivnitelné, například genetická výbava, ale některé dokáže ovlivnit. Mezi ně patří intenzita a pravidelnost tréninku a samozřejmě množství, pravidelnost a kvalita stravy.

Právě vhodná, nutričně vyvážená strava může zvýšit a maximalizovat výkon při tréninku, závodech, ale ovlivňuje i rychlost a kvalitu regenerace. Sportovec potřebuje "palivo," které obsahuje správný poměr živin - bílkovin, sacharidů, tuků, vitamínů, minerálních látek, a také "kapalinu," tedy adekvátní pitný režim. Potřeby rekreačního i vrcholového sportovce jsou rozdílné, oba ale potřebují zvláštní výživový režim z důvodu zvýšené potřeby energie a živin.

Sportovní výkon je tedy ovlivněn i kvalitou potravin, množstvím a dobou konzumace stravy. Dostupnost vhodných energetických zásob v těle je důležitá, tak aby bylo možné udržet vysokou hladinu dostupné energie při sportu. Jakýkoliv nedostatek energie a živin by snížil potencionální výkonnost sportovce.

Povedu Vás

Role sportovního dietologa je nabídnout sportovci vyvážený nutriční program v období klidu, ale také před tréninkem, během něj, při přípravě na závod a ve fázi regenerace. Zásadní je jeho přínos i sestavení vhodného redukčního režimu v rámci vypsaných váhových kategorií.

Segge-Training nabízí speciálně navržené programy pro sportovce v závislosti na daném sportu, intenzitě a kvalitě tréninku, na aktuální fyzické kondici, osobních stravovacích návycích a genetických předpokladech. Důraz klademe na pravidelné stravování po dobu celého dne, hydrataci před, během a po cvičení. Program je sestaven individuálně v závislosti na osobních vlastnostech a potřebách, které jsou pro každého sportujícího specifické. Pestrá strava, případně také strava se zařazením doplňků stravy, by měla pokrýt dostatečnou energetickou potřebu sportovce.